گوناگون...از همه جا از همه رنگ
پنج‌شنبه 22 اسفند‌ماه سال 1387
امام علی (ع ) مستی را در چه می دانست...

مستى در چهار چیز است: مستى از شراب (و خمر)، مستى مال و ثروت، مستى خواب، مستى ریاست و مقام.

فرموده حضرت علی (ع)