گوناگون...از همه جا از همه رنگ
جمعه 22 مهر‌ماه سال 1390
دوره

دوره ، دوره آدم هایی ست که همخواب هم می شوند

ولی هرگز خواب هم را نمی بینند . . .