گوناگون...از همه جا از همه رنگ
دوشنبه 30 آبان‌ماه سال 1390
oh GOD
خدایا.....
باور کن ما اونقدری که ارزو داریم وقت نداریما...!
بجنب قربونت برم...