گوناگون...از همه جا از همه رنگ
شنبه 17 اسفند‌ماه سال 1387
Oh BaBy

اسوده چشمهایت را بر هم بگذار که چشمهایی منتظر تولد دوباره ی توست .