گوناگون...از همه جا از همه رنگ
شنبه 28 دی‌ماه سال 1387
امام علی (ع)ـارزش هر کس...

امام علی (ع) می فرماید: ارزش هر کس به اندازه ی همت اوست