گوناگون...از همه جا از همه رنگ
پنج‌شنبه 14 آذر‌ماه سال 1387
حرفی از ته دل

ای که تا اخر حرف دلم در کنار جویبار کلامم چمپاتمه می زنی . چه می دانی که دلم در


هوای نفست بی نفس گشته و پرپر...


فانوس