گوناگون...از همه جا از همه رنگ
دوشنبه 14 دی‌ماه سال 1388
نمونه سوالات زیست شناسی ۱ پیش دانشگاهی تجربی

نمونه سوالات زیست شناسی ۱ پیش دانشگاهی تجربی  

 

لینک دانلود :  

  

سوالات دروس هماهنگ زیست۱ پیش دانشگاهی(خارج از کشور) دی ماه 86 نوبت صبح

چهار شنبه    ۱۹/۱۰/۸۶

علوم تجربی

زیست شناسی ۱

 

 

سوالات دروس هماهنگ زیست۱ پیش دانشگاهی(خارج از کشور) دی ماه 86 نوبت بعد از ظهر

چهار شنبه    ۱۹/۱۰/۸۶

علوم تجربی

زیست شناسی ۱