گوناگون...از همه جا از همه رنگ
دوشنبه 18 خرداد‌ماه سال 1388
کاپیتان جدید تیم ملی

با کاپیتان جدید تیم ملی اشنا شوید

جناب اقای احمدی نژتد برای دل گرمی بازیکنان تیم ملی شماره ی 24 را به تن کرد . امیدواریم این کاپیتان خوش تکنیک و خوش غیرت 4 سال دیگرکاپیتان این کشور باشد چرا که در این 4 سال به همه اثبات کردند که ما می توانیم