گوناگون...از همه جا از همه رنگ
دوشنبه 18 خرداد‌ماه سال 1388
بگو پروردگار من مرا به برقراری عدالت امر کرده است...
بگو پروردگار من مرا به برقراری عدالت امر کرده است...بدون شرح