گوناگون...از همه جا از همه رنگ
دوشنبه 14 اردیبهشت‌ماه سال 1388
اموزش جاوا اسکریپ (قسمت دوم)

شی گرائی در جاوااسکریپت
زبان جاوااسکریپت زبانی مبتنی بر شی گرائی است یعنی شما می توانید در آن کلاس هایی را تعریف کنید و سپس اشیا را با استفده از کلاس ها ایجاد کنید.
جاوا اسکریپت اشیای بسیاری وجود دارد که شما می توانید با استفاده از آنها وب سایت هایی با جذابیت فوق العاده ایجاد کنید.

ویژگی اشیا

هر شی حاوی داده ها و متدها است.داده ها که صفات یا خواص نیز خوانده می شوند، مقادیری هستند که در اشیا ذخیره می گردند. متدها، توابعی هستند که در اشیا وجود دارند و بروی صفات اشیا اجرا می شوند.
برای دستیابی به خواص و متدهای شی می توان به دو روش عمل کرد:
1 – استفاده از نقطه
2 – استفاده از کروشه

مثال:
فرض کنید شی ای که در یک دفترچه تلفن قرار دارد، person نام گذاری شود پس برای دسترسی به خواص person مثل نام، آدرس یا شماره تلفن می توانیم به صورت زیر عمل کنیم:

Persong.address یا person ["address"]
Persong.name یا person ["name"]

معرفی بعضی از اشیا در جاوا اسکریپت
در این قسمت فقط به معرفی نام اشیا می پردازم و متدها و خواص آنها را به طور جداگانه شرح می دهم.
1 - شی window
2 - شی document
3 - شی navigator
4 - شی location
5 – شی history
البته این اشیا تمام اشیای جاوااسکریپت نیستن، فقط از پر مصرفترین آنها هستند.

چاپ متن در متن در مرورگر با متد alert()

برای چاپ پیام های کوتاه در یک پنجره می توان از متد alert() که مربوط به شی window استفده کرد.
متد alert() به صورت زیر به کار می رود:alert("your message");


چون در مثال بالا می خواهیم که رشته را به چاپ برسانید باید از " یا ' در اطراف آن استفاده کنیم.
البته با استفاده از متد فوق می توانید مقدار یه متغیر را هم چاپ کنیم.


var i = "Hello World";
alert(i);


کد بالا رشته Hello Word را چاپ می کند.


چاپ متن در مرورگر با متدهای شی document

خب برای چاپ یک متن یا هر چیز دیگر در خود مرورگر به صورت زیر عمل می کنیم:document.write("Hello word");

یاdocument.writeln("Hello word");

در مثال بالا رشته Hello word چاپ می شود.

توجه:
همانطور که قبلا گفته بودم جاوا اسکریپت نسبت به بزرگی و کوچکی حروف در هنگام کار با اشیا یا توابع حساس است پس اگر شما دستور بالا را به صورت زیر بنویسید با خطا مواجه می شوید.Document.write("Hello word");


زیرا حرف d در Document به صورت بزرگ تایپ شده است!


ساختارهای کنترلی
جاوااسکریپت هم مانند بسیاری دیگر از زبانهای برنامه نویسی از ساختارهای شرطی و تصمیم گیری پشتیبانی می کند.

دستور if

این دستور شرطی را بررسی می کند و بر اساس نتیجه شرط یکی از دو مسیر انتخاب می شود و دستورات داخل آن اجرا می شوند.
دستور if را به صورت زیر می توانید به کار ببرید.if (شرط)
{
دستورات 1
}
else
{
دستورات 2
{


در مثال بالا شما می توانید دستور else را به کار نبرید همچنین می توانید در داخل دستورelse یا if دستور if را دوباره با شرطی دیگر به کار ببرید و یا از دستور else if استفده کنید.
توجه: دستورات else و if حتما باید با حروف کوچک تایپ شوند.
مثال:var Launch = "chiken";
if (Launch == "chiken")
{
alert("شرط برقرار است!")
}
else
{
alert("شرط برقرارنیست!")
}


همانطور که در مثال بالا مشاهده کردید برای مساوی دو چیز از علامت == یا برای مساوی نبودن از علامت =! استفاده می کنیم. همچنین برای کوچکتر بودن از علامت > و برای بزرگتر بودن از علامت < استفاده می کنیم.