گوناگون...از همه جا از همه رنگ
دوشنبه 7 بهمن‌ماه سال 1387
جملات قصارـسری ۲۴

.سخن نیک را از هر کسی، هر چند به آن عمل نکند، فرا گیرید.


(امام محمد باقر علیه السلام)