گوناگون...از همه جا از همه رنگ
پنج‌شنبه 19 دی‌ماه سال 1387
در کربلا

در کربلا اب شرمنده ی لبهای علی اصغر شد