گوناگون...از همه جا از همه رنگ
سه‌شنبه 10 دی‌ماه سال 1387
شعر در مدح امام حسین

سلام دوستان به مناسبت ایام محرم شعر هایی در مدح امام حسین(ع) گذاشتم تابیشتر با حال و هوای این ماه خو بگیریم

هر که دارد هوس کرببلا بسم الله....


شعر های سبکی بوده و به زبان لری که در ادامه مطلب موجود می باشد....


امام صادق (ع) فرمودند :

هیچ کس نیست که درباره امام حسین شعری بسراید و بگرید و با آن بگریاند مگر آن که خداوند بهشت را بر او واجب می کند و او را می آمرزد 

این مرثیه ها به زبان لری است.

عباس(ع) علمدار,برارم علمت کو؟ ******  ای یاروفادار برارم علمت کو؟
عباس ای پرچم دارمن,ای برادر علمت کجاست؟ این یار با وفای من برادرم علمت کجاست؟

ای قوت زونیم,برار میر هنا رس ****** ای در شجاعت برار ساقی بی دس
ای توان بلند شدنم ای تکیه گاه من,ای برادر جوانمردم,ای برادر فریاد رسم, ای گوهر شجاعت ای بردار آب آور بی دستم

ای شیر دلاور برارم علمت کو؟ ******  ای یار وفادار برارم علمت کو؟
ای برادر نترس و دلاورم, عباس ای پرچم دار من,ای برادر علمت کجاست؟ این یار با وفای من برادرم علمت کجاست؟

ای ماه بنی هاشمی ای کر حیدر ****** دوشمه ده ترس ندا زه شیر دلاور
ای قمر بنی هاشم,ای پسر امیرالمونین علی(ع),دشمن از ترس تو فریاد شیر دلاور آمد سر میدهد

ای ساقی و سردار برارم علمت کو؟ ******  ای یار وفادار برارم علمت کو؟
ای ساقی و سردار لشگرم,برادرم,عباس ای پرچم دار من,ای برادر علمت کجاست؟ این یار با وفای من برادرم علمت کجاست؟

تو پاسدار خیمیا آل عبایی ****** تو وارث تیغ دو دم شیر خدایی
تو پاسدار خیمه گاه فرزندان پیامبری,تو وارث شمشیر ذوالفقار شیر خدا,حضرت علی هستی

ای میر لشگر برارم علمت کو؟ ******  ای یار وفادار برارم علمت کو؟
ای جوانمرد لشگرم,برادرم, عباس ای پرچم دارمن,ای برادر علمت کجاست؟ این یار با وفای من برادرم علمت کجاست؟

آروم دلمو وامید شو تارم ******  چطور مه بی تو  وخیمه ری  بیارم
ای آرام دل و جان من وای امید شب های تاریک و تارم,چگونه من بدون تو به خیمه ها بازگردم

امید بچونم برارم علمت کو؟ ******  ای یار وفادار برارم علمت کو؟
ای امید فرزندان خردسالم,برادرم,عباس ای پرچم دارمن,ای برادر علمت کجاست؟ این یار با وفای من برادرم علمت کجاست؟

اشکس قامتم ده داغ تو میر علمدار ******  اله حرم ده داغ تو بینه عزادار
قامتم از غم شهادت تو شکست ای برادر سپهسالارم,اهل خانه و حرم هم از داغ شهادت تو عزادارند

ای سیدوسالار برار علمت کو؟ ******  ای یار وفادار برارم علمت کو؟
ای سید و برادر بزرگوارم, عباس ای پرچم دار من,ای برادر علمت کجاست؟ این یار با وفای من برادرم علمت کجاست؟

****************************************************

۲)


ایی گل کفنا شیر شهید نینوا ین ****** مبهوت خدا یاور دین  بهر زمونن

این گل کفنان که به خاک وخون کشیده شده اند,شیران دشت نینواهستند,کسانی بودند که یاور وصی خداوند امام حسین  بودند,و روزگار از این کار آنها مبهوت بود.

شیرون شهید ده کربلا غرقه وخینن ****** ایی جمع شهیدو همشو یاور دینن
شیران شهید در دشت کربلا غرق در خون هستن,این شهیدان همگی یاور دین رسول الله هستند.


ده  بونگ شوجاعت حضرت 72 بی باک ****** هوفتینه برارون یلم ده دل  سیه خاک
در شجاعت و نام آوری این بزرگ مردان,72 تن, شهره بودند,اما اکنون در دل سیاه خاک آرام  به خواب رفته اند


ده مرحله عشق گذر کردنه یارو****** وا شور حسین  ایی دل پاره بیه صد جا
این شهدا  آنقدر مشتاق امام خود بود که این علاقه از مرز عشق هم گذشته بود, و با شور  و شوق امام حسین بدنهایشان تکه تکه شد.


هم دفتر عشق و خین یا رو بیه امضا ****** هم کننه یارو خدا دست ده ایی دنیا
دفتر عشق و محبت این شهدا با خون رنگین خودشان امضا شد,چون این شهدا دست از این دنیای فانی کشیده بودند.


هم اهل صفا خیمه زنه ده گذر عشق ****** هم بیرق گلگون شوجاعت بیه برپا
شهیدان بزرگ و با محبت,خانه خود را در مسیر حب امام حسین قرار دادند,و پرچم های گلگون شجاعت و دلاوری را  در همان جا برپا کردند.

هم یاد پیغمبر و احد   کردنه یارو  ****** هم دل چیه  گل تیر ستم ده گل مزارو
شهیدان با این کار خود هم پیامبر را خوشحال کردند و هم رزم احد را بار دیگر زنده کردند,اما افسوس که دل های آنها  تیر ستم را از گلزار خصم گرفت.


نونم کی بیه که تیر زیه و حلق اصغر ****** نونم  که سی چی بین یارو بیه ویرو
نمیدانم که چه کسی به گلوی علی اصغر تیر زد,نمیدانم چرا تو ای علی اصغر (با این سن کمت) در بین شهیدان پرپر شده ایی.


تا  مشق سیاه ستم هی رنگ هم هی
اما تا زمانی که مشق سیاه ستم و دشمنی وجود دارد,رنگ( ناپایداری ظلم) هم وجود دارد.


تا دشمن دین مصطفی هی جنگ هم هی
تا زمانی که دشمن دین حضرت محمد وجود دارد,جنگ هم همیشه خواهد بود.

تا ظلمت کفرهی ده جهو مرد جهاد هی
و تا زمانی که در جهان کفر و ظلمت و تاریکی هست,مرد جهاد هم وجود دارد.

تا شیشه عمر کافرو هی سنگ هم هی
و تا شیشه عمر کافران وجود دارد,همواره سنگ نیز هست.