X
تبلیغات
زولا
گوناگون...از همه جا از همه رنگ
چهارشنبه 27 آذر‌ماه سال 1387
ایا می دانید؟؟(سری 5)

ایا می دانید اب خود را در بلورهای برف به  شکلهای ویژه ای

نمایان م کند و به این سخن ، معنی می بخشند که خداوند

جهان سرگرم کا ر هندسه است؟ایا می دانید عنکبوت هنگام تنیدن تار ، چندضلعیهای منتظم

و همانندیهای شکلها را تشخیص می دهد ؟


ایا می دانید زنبور عسل هنگام ساختن خانه های مومی

 شان عسل به صورت شش وجهی ، از قانون

 ماگزیمم و مینیمم پیروی می کند ؟


ایا می دانید هیچ جانوری چندان کودن نیست که نداند کوتاهترین

 فاصله میان دو نقطه خط راست است ؟

         ایا می دانید کمتر پرنده ای   در ساختن اشیانه اش ازرعایت

اصل  تقارن عاجز است ؟ ایا می دانید در گل افتابگردان دانه ها طوری چیده

شده اند که از قانون  فیبوناتچی که در سده سیزدهم


کشف کرده است اطاعت می کنند؟ایا می دانید کی ،کجا،یا تحت چه چیزی عنکبوت

 صحرائی یاد گرفت که در تنیدن تارخویش ، از


مار پیچ لگاریتمی اسفاده کند ؟