X
تبلیغات
زولا
گوناگون...از همه جا از همه رنگ
پنج‌شنبه 7 آذر‌ماه سال 1387
شریعتی جه کرده است با این نوشته!!

بدون مقدمه می ریم سراغ اصل مطلب ......زیباترین کلام ها را بخوانید تا زیبا بیندیشید.    وقتی کبوتری شروع به معاشرت با
 
کلاغها می کند پرهایش سفید می
 
ماند، ولی قلبش سیاه میشود. دوست
 
داشتن کسی که لایق دوست داشتن
 
نیست اسراف محبت است ( دکتر علی
 
شریعتی)
    
    ************ ********* ******
   
دل های بزرگ و احساس های بلند،
 
عشق های زیبا و پرشکوه می آفرینند
  (
دکتر علی شریعتی )
    
    ************ ********* ******
   
اما چه رنجی است لذت ها را تنها
 
بردن و چه زشت است زیبایی ها را
 
تنها دیدن و چه بدبختی آزاردهنده
 
ای است تنها خوشبخت بودن! در بهشت
 
تنها بودن سخت تر از کویر است (
 
دکتر علی شریعتی )
    
    ************ ********* ******
   
اکنون تو با مرگ رفته ای و من
 
اینجا تنها به این امید دم میزنم
 
که با هر نفس گامی به تو نزدیک تر
 
میشوم . این زندگی من است (دکتر علی
 
شریعتی)
    
    ************ ********* ******
   
وقتی خواستم زندگی کنم، راهم را
 
بستند.وقتی خواستم ستایش کنم،
 
گفتند خرافات است.وقتی خواستم
 
عاشق شوم گفتند دروغ است.وقتی
 
خواستم گریستن، گفتند دروغ
 
است.وقتی خواستم خندیدن، گفتند
 
دیوانه است.دنیا را نگه دارید،
 
میخواهم پیاده شوم (دکتر علی
 
شریعتی)
    
    ************ ********* ******
   
اگر قادر نیستی خود را بالا ببری
 
همانند سیب باش تا با افتادنت
 
اندیشه‌ای را بالا ببری (دکتر علی
 
شریعتی)
    
    ************ ********* ******
   
به سه چیز تکیه نکن ، غرور، دروغ
 
و عشق.آدم با غرور می تازد،با دروغ
 
می بازد و با عشق می میرد (دکتر علی
 
شریعتی)

************ **

اگر مثل گاو گنده باشی،میدوشنت

اگر مثل خر قوی باشی،بارت می کنند

اگر مثل اسب دونده باشی،سوارت می شوند....

فقط از فهمیدن تو می ترسند.